Consell Comarcal de la SelvaProtecció civil i prevenció d'incendis

Protecció civil

El Pla d'Assistència i Suport (PAS) és un pla d'ajuda i recolzament als municipis, abans, durant o després d'una emergència o situació de risc (incendis, inundacions, nevades, accidents amb matèries perilloses,...). Així doncs el Pla estableix les actuacions que pot realitzar el Consell Comarcal de la Selva per tal de donar suport als municipis en matèria de protecció civil i, al mateix temps, de gestió dels propis serveis en cas d’emergència.

El Pla no suposa en cap cas el traspàs de competències municipals en matèria de protecció civil al Consell Comarcal o a un òrgan supracomarcal. Els alcaldes/ses dels municipis seran els responsables màxims de la gestió de l’emergència en el seu territori i hauran de seguir els protocols establerts en els seus propis plans d’emergència municipals

Veure PLA D'ASSISTÈNCIA I SUPORT EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ CIVL DE LA SELVA (PAS)

 

Així doncs, a partir de la diagnosi del PAS, des del Consell Comarcal de la Selva donem principalment suport als municipis en temes de planificació i de com afrontar una emergència a través de:

Què cal fer en cas d'emergència? Consells per a l'autoprotecció
http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/

 

La nostra oficina

Ens trobaràs:

Passeig de Sant Salvador, 25-27
17430 Santa Coloma de Farners
Tel. 972 84 21 61
Fax. 972 84 08 04

mgarcia@selva.cat
https://protecciocivil.selva.cat

Horari:
de dilluns a divendres de 9h a 14h